Gemilerin Adli Satışlarının Uluslararası Etkileri Hakkında Sözleşme

Hacı Kara
Jul 2022

Gemilerin Adli Satışlarının Uluslararası Etkileri Hakkında Sözleşme

UNCITRAL, CMI’ın ilk taslağı sağladığı “Gemilerin Adli Satışlarının Uluslararası Etkileri” hakkındaki sözleşmeyi 01.07.2022 tarihinde onaylamıştır. Proje 2008 yılında başlamış ve 2014 yılında tamamlanmıştır ve New York'ta Komisyonun 55. oturumunda “Pekin Taslağı” olarak onaylanmıştır. Komisyon, Sözleşmenin kabulü için BM Genel Kuruluna bir tavsiye de kabul etmiştir.

UNCITRAL, 2018 yılında bu projeyi üstlenmeyi kabul etmiştir. Çünkü uluslararası deniz ticaretinin ve özellikle adli satışlarda gemi alıcılarının ve bunların finansörlerinin, gemileri ücretsiz ve yasal satışlarda serbest ve engelsiz satın alırken kesinliği hak ettiğini takdir etmiştir. Bahse konu kesinlik, iç huzuru veren ve karşılığında rakip alacaklıların ve temerrüde düşen mal sahibinin yararına olan ve en iyi fiyatı garanti edendir.