DÖKME YÜKE DAİR ELEKTRONİK KONŞİMENTO

Hacı Kara
Jul 2022

DÖKME YÜKE DAİR ELEKTRONİK KONŞİMENTO

                   Elektronik konşimento treni, birçok küresel ticaret ve dijitalleşme kuruluşunun çabaları sayesinde son yıllarda/aylarda oldukça hızlı bir ivme kazanmıştır. COVID-19, nakliye ve navlun sektöründe dijital gündemi gerçekten zorlamış ve COVID-19 karantinaları sırasında birçok müşterinin karşılaştığı ve hala COVID-19 karantinası olan ülkelerde karşılaşmaya devam eden ana zorluklardan biri, Orijinal Konşimentoların ele alınmasıdır.

                   Digital Container Shipping Association (DCSA) ve International Chamber of Commerce (ICC) gibi kuruluşlar, veri standartlarının uygulanması yoluyla elektronik konşimento ve elektronik ticaret belgesi transferi gündemini zorlamaktadır.  Baltic and International Maritime Council  (BIMCO), 130'dan fazla ülkede yaklaşık 2.000 üyeden oluşan, ticareti kolaylaştırmayı ve denizcilik endüstrisini korumak ve değer katmak için uzman bilgisi ve pratik tavsiyeler sağlamayı amaçlayan bir organizasyon ve küresel denizcilik topluluğudur. BIMCO üyeleri yerel, küresel, küçük ve büyük şirketlerden oluşur ve küresel filonun %60'ından fazlasını kapsar.

                   Bunlardan BIMCO:

1) Standartlaştırılmış şartları kullanarak denizcilik sözleşmeleri oluşturur ve teslim eder,

2) Küresel düzenlemeleri açıklamak ve etkilemek, denizcilik endüstrisinde şeffaf ve ayrımcı olmayan standartları ve uyumu teşvik eder ve

3) Denizcilik iş hizmetleri, eğitim, bilgi ve pazar anlayışı için uzman bilgisi sağlar.

                   BIMCO, daha önce eksik olan elektronik konşimentolar için ortak endüstri standartları aracılığıyla dijitalleşme sürecini hızlandırmak amacıyla toplu nakliye sektörü için kısa süre önce bir elektronik konşimento standardı (eBL Standardı) geliştirmiş ve yayınlamıştır. eBL Standard, toplu taşıma faturalarında ortak olan 20 önceden tanımlanmış veri alanından oluşan yapılandırılmış bir veri kümesidir. Bildiğimiz gibi, elektronik konşimentoların düzenlenmesi 20 yılı aşkın bir süredir mümkün olmakla birlikte, elektronik konşimentoların yaygın olarak benimsenmesinin önündeki en büyük engel, International Group tarafından onaylanmış güvenli ve iyi kurulmuş platformlar olmasına rağmen eBL platformları arasında birlikte çalışabilirlik olmuştur[1].