Araştırma Alanları

Arastirma-alanlari

Deniz Ticareti Hukuku

Uluslararası Ticaret Hukuku

Tahkim ve Arabuluculuk

Sigorta Hukuku

Şirketler Hukuku

İşletme Hukuku

Kıymetli Evrak

Taşıma Hukuku